1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Використання концепції фрактала при оцінці напружено-деформованого стану об’єкту

Використання концепції фрактала при оцінці напружено-деформованого стану об’єкту

Є.О. Деркач, О.А. Чистоклетов, Н.В. Матвієнко, Т.В. Барашкова
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі розглядається застосування фрактального аналізу до оцінки напружено-деформованого стану бетонної плити з пустотоутворювачами. Представлена нова методика оцінки деформованого стану вказаної бетонної плити з використанням концепції фрактала. Найпоширеніший спосіб оцінки напруженого стану зв'язаний з використанням матриці жорсткості системи.


Ключові слова: матриця чисел, розмірність мультифрактала, метод найшвидкого спуску, функція, що проводить