1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Використання збурень хвильової структури для підвищення точності відтворення вхідного сигналу засобу вимірювання

Використання збурень хвильової структури для підвищення точності відтворення вхідного сигналу засобу вимірювання

М.А. Дороніна, В.І. Корсун
Системи обробки інформації. — 2015. — № 6(131). С. 47-49.
УДК 621.3.088.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано новий підхід до розв’язання оберненої задачі динаміки – визначення оцінки сигналу на вході засобу вимірювання. Для підвищення точності вимірювань використовується теорія збурень хвильової структури. Останнє реалізується за рахунок представлення невідомого сигналу приладу у вигляді суми двох складових: детермінованої та випадкової, що має хвильову структуру. Далі за допомогою спостерігачів стану знаходиться оцінка другої складової. Об’єднання знайденої оцінки з детермінованою складовою дає оцінку вхідного сигналу приладу. Наведено результати обчислювального експерименту.


Ключові слова: точність вимірювання, детермінована та випадкова складові, збурення хвильової структури
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дороніна М.А., Корсун В.І. Використання збурень хвильової структури для підвищення точності відтворення вхідного сигналу засобу вимірювання. Системи обробки інформації. 2015. № 6(131). С. 47-49.