1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(131)'2015
  5. Синергетичний підхід до опису реалізації продукції на етапах проектування, виготовлення і експлуатації

Синергетичний підхід до опису реалізації продукції на етапах проектування, виготовлення і експлуатації

Є.О. Євстафьєва, К.О. Дядюра, О.О. Катрич
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається застосування синергетики, як нової наукової парадигми менеджменту. Аналізуються необхідні параметри для розвитку організації як складної системи в рамках теорії синергетичного управління. В рамках моделі ендогенного науково-технічного прогресу, розглядається проблема підвищення ефективності інтеграції в загальну систему на всіх етапах і рівнях життєвого циклу продукту. Побудована синергетична модель, що дозволяє представити еволюцію життєвого циклу на основі спільної поведінки проектування, виготовлення та використання систем.


Ключові слова: синергетична модель життєвого циклу продукції, самоорганізація