1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(132)'2015
  5. Управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі

Управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі

Т.А. Лемешко
Системи обробки інформації. — 2015. — № 7(132). С. 186-189.
УДК 005.6:005.8:378
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі запропоновані підходи до управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі. Якість управління проектами безпосередньо залежить від використання сучасного інформаційного забезпечення та досвіду його застосування учасниками проекту. Використання корпоративних інформаційних систем управління проектами та програмами в бізнесі якісно покращує модель функціонування компаній. Об'єднання окремих проектів в корпоративному середовищі дозволяє отримати додатковий синергетичний ефект від їх загальної, скоординованої реалізації та ефективного використання наявних ресурсів з дотриманням високих стандартів якості. У роботі сформульовані теоретичні підходи забезпечення управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі з використанням даних моделі самоорганізації портфеля проектів, які надходять ззовні системи під впливом зовнішніх факторів (ринку, держави і суспільства). На думку автора, аналіз і перенесення досвіду успішних комерційних проекти вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій та кращих практик управління проектами, зокрема застосування запропонованої моделі самоорганізації портфеля проектів, дозволить значно покращити якість управління науковими проектами.


Ключові слова: проекти, управління проектами, портфель проектів, якість, управління якістю, вища освіта, корпоративна система, інформаційна система
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лемешко Т.А. Управління якістю проектів вищої освіти в корпоративній інформаційній системі. Системи обробки інформації. 2015. № 7(132). С. 186-189.