1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Визначення числових характеристик двосторонньо усіченого експоненціального і гамма-розподілу

Визначення числових характеристик двосторонньо усіченого експоненціального і гамма-розподілу

С.В. Гадецька, В.Ю. Дубницький
Анотації на мовах:


Анотация: Введено поняття двосторонньо усічених імовірнісних розподілів, яке використовується при постановці завдань, пов'язаних з визначенням надійності систем, обчисленням величини збитків, викликаних техногенними катастрофами і обчисленням ризиків фінансових операцій. Поставлена і обґрунтована задача визначення числових характеристик двосторонньо усічених розподілів, наведений загальний метод її рішення. Визначено математичне очікування і дисперсію двосторонньо усіченого експоненціального розподілу, математичне сподівання двосторонньо усіченого гамма-розподілу і розподілу Вейбулла.


Ключові слова: показовий розподіл, гамма-розподіл, розподіл Вейбулла, усічений розподіл, усічений показовий розподіл, усічений гамма-розподіл, усічений розподіл Вейбулла