1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(69)'2008
  5. Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині

Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині

О.Л. Бурсала, А.П. Корнієнко, О.В. Лісовець, В.М. Пташнік
Системи обробки інформації. — 2008. — № 2(69). С. 32-37.
УДК 629.07.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропонований алгоритм вирішення задачі виходу літального апарата у точку початку атаки на наземну ціль у горизонтальній площині з узгодженням типу маневру з вимогами членів екіпажу. Алгоритм побудований на прямому методі рішення задачі оптимізації по часу руху літака. Прямі та криві ділянках траєкторії вибираються як локально-оптимальні. Задача оптимізації при постійній швидкості руху літака зводиться до задачі оптимізації по мінімуму довжини траєкторії. Пряма лінія та крива з мінімальним радіусом забезпечують мінімальні довжини траєкторій між двома точками та при повороті на визначений кут відповідно. В алгоритмі передбачена можливість побудови маневру з кількістю ділянок траєкторії до п’яти. Перевантаження літака для розрахунку вважається постійним і рівним деякому еквівалентному, яке враховує як його максимально дозволене значення, так і можливість його реалізації за обмежений час. Пошук оптимальних параметрів проводиться ітераційним методом.


Ключові слова: бойове маневрування літака, наземна ціль, маневр, алгоритм
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бурсала О.Л., Корнієнко А.П., Лісовець О.В., Пташнік В.М. Бортовий алгоритм розрахунку маневру по виходу в атаку на наземну ціль у горизонтальній площині. Системи обробки інформації. 2008. № 2(69). С. 32-37.