1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(16)'2008
  5. Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин

Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин

М.П. Буданов, Б.О. Демідов
УДК 504.064(06) :623.618.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті основні чинники, що впливають на проходження лазерного пучка, відбитий від неоднорідного середовища – об'єкту зондування, є в загальному випадку випадковим випромінюванням, залежним від багатьох чинників: розмірів, властивостей поверхні і орієнтації об'єкту зондування по відношенню до напряму на джерело і приймач лідарної системи; довжини хвилі, тимчасової і просторової когерентності лазерного випромінювання. Показано, що для оцінки працездатності лідарних систем необхідно мати в своєму розпорядженні статистичні дані про середні профілі відповідних параметрів, їх повторюваність і довірчі інтервали. Отримана модель обліку впливу турбулентності на параметри оптичної хвилі при розповсюдженні лазерного пучка в приземному шарі атмосфери, яка визначається значенням структурною характеристикою показника заломлення повітря і довгої траси.


Ключові слова: турбулентність, лазерне випромінювання, лідарні системи, об'єкт зондування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Буданов М.П., Демідов Б.О. Модель обліку впливу турбулентності на оптичні властивості лазерного випромінювання лідарних систем для контролю бойових і сильнодіючих отруйних речовин. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 4(16). С. 50-53.