1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(16)'2008
  5. Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень

Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень

Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов
УДК 681. 375
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано використання результатів наукових досліджень в наукових та науково-технічних пропозиціях щодо створення програмного комплексу автоматизованої системи управління, спрямованого на реалізацію автоматизації прийняття управлінських рішень з вибору доцільного складу структурних елементів угрупувань що залучаються до виконання завдань в певному географічному регіоні на основі формування множини альтернатив за допомогою інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі з урахуванням фізико-географічних факторів районів де планується застосування військових угрупувань


Ключові слова: доцільний склад, структурні елементи, фізико-географічні факторі, багатокритеріальний аналіз, нестохастична невизначеність, множина альтернатив
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гриб Д.А., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В. Формування множини альтернатив доцільного складу структурних елементів угруповань, що залучаються до виконання завдань з використанням інтегрованої концептуальної класифікаційної моделі в системах підтримки управлінських рішень. Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 4(16). С. 107-109.