1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. До питання про деформування різночастотного імпульсно-кодового акустичного сигналу в підводному звуковому каналі

До питання про деформування різночастотного імпульсно-кодового акустичного сигналу в підводному звуковому каналі

А.О. Безручко, В.С. Дідковський, Н.Д. Гладкіх, О.В. Коржик
Системи обробки інформації. — 2015. — № 10(135). С. 12-15.
УДК 681.883.45
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Визначено характер спотворення компонент різночастотного імпульсного коду в підводному звуковому каналі. Отримано результати викривлення сигналу для системи звукопідводного зв’язку на базі радіогідроакустичних буїв. Аналіз проведено для випадку поширення одномодового збудження. Встановлено і проілюстровано характер зміни просторово-часової структури інформаційного акустичного сигналу за рахунок дисперсії на різних відстанях розповсюдження. Проілюстровано, що при розповсюдженні у хвилеводі імпульсних акустичних сигналів в них накопичуються характерні спотворення типу «розмиття» імпульсу в часі і просторі. Як наслідок, зростає затримка енергонесучої частини в порівнянні з поширенням імпульсного сигналу при відсутності дисперсії. Вказані ефекти не беруться до уваги при використанні наближень променевої акустики, що може суттєво погіршувати якість розробки систем звукопідводного зв’язку.


Ключові слова: звукопідводний зв'язок, гідроакустика, підводний звуковий канал, імпульсний сигнал, різночастотний код, хвилевод
Бібліографічний опис для цитування:
Безручко А.О., Дідковський В.С., Гладкіх Н.Д., Коржик О.В. До питання про деформування різночастотного імпульсно-кодового акустичного сигналу в підводному звуковому каналі. Системи обробки інформації. 2015. № 10(135). С. 12-15.