1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 10(135)'2015
  5. Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації

Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації

М.І. Адаменко, В.В. Березуцький, Н.Г. Кучук, О.Ю. Палант
Системи обробки інформації. — 2015. — № 10(135). С. 159-162.
УДК 614: 347.76
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуті питання оцінки загальносистемного ризику відмови системи після проведення її модернізації. Постановка завдання доповнена прикладом, котрий підтверджує необхідність врахування всіх значимих факторів риску. Для розрахунку оцінки запропонований двохетапний метод, котрий дозволяє за допомогою багатофакторного аналізу визначити значимі фактори риску та їх вагові коефіцієнти. Безпосередня оцінка загальносистемного ризику розраховується з використанням апарату ризик-орієнтованого підходу.


Ключові слова: загальносистемний ризик, багатофакторний аналіз, оцінка ризику
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Адаменко М.І., Березуцький В.В., Кучук Н.Г., Палант О.Ю. Загальносистемний ризик відмови системи після модернізації. Системи обробки інформації. 2015. № 10(135). С. 159-162.