1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 11(136)'2015
  5. Доцільність упровадження курсу риторики в підготовку майбутніх офіцерів

Доцільність упровадження курсу риторики в підготовку майбутніх офіцерів

Т.О. Чернишова
Системи обробки інформації. — 2015. — № 11(136). С. 221-223.
УДК 808.5:355
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності впровадження курсу риторики у підготовку майбутніх офіцерів. Доведено, що риторична освіченість стає важливою частиною загальної культури сучасної людини. Висвітлено особливість комунікативної компетентності офіцера в межах сучасного компетентнісного підходу до професійної військової підготовки. Накреслено ті мовленнєві компетенції, яких набуває майбутній офіцер під час вивчення навчальної дисципліни «Риторика». Охарактеризовано риси індивідуального ораторського стилю, який має виробити офіцер.


Ключові слова: риторика, риторична освіченість, комунікативна компетентність, ораторський стиль
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чернишова Т.О. Доцільність упровадження курсу риторики в підготовку майбутніх офіцерів. Системи обробки інформації. 2015. № 11(136). С. 221-223.