1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 12(137)'2015
  5. Визначення чинників, що впливають на ефективність електричного транспортного засобу

Визначення чинників, що впливають на ефективність електричного транспортного засобу

О.М. Петренко, Б.Г. Любарський
Системи обробки інформації. — 2015. — № 12(137). С. 37-42.
УДК 629.429.3 : 621.313
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В науковій статті розглядаються дві основні групи чинників, що впливають на ефективність роботи тягового приводу: електромеханічні – пов’язані з його рухом на ділянці та теплові – пов’язані з виділенням втрат в тягових двигунах при його роботі, що додає обмеження в роботу тягового приводу. Зазначено, що для рухомого складу з проміжним контуром постійної напруги, що стабілізує напругу в цій ланці тягового приводу, впливом контактної мережі на ефективність електрорухомого складу можна нехтувати. Розглянутий у статті підхід дозволяє визначати перевищення температури тягового двигуна, як однорідного тіла.


Ключові слова: критерій ефективності електрорухомого складу, витрати енергії, середня швидкість руху, теплоємність тягового двигуна, коефіцієнт тепловіддачі тягового двигуна
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Петренко О.М., Любарський Б.Г. Визначення чинників, що впливають на ефективність електричного транспортного засобу. Системи обробки інформації. 2015. № 12(137). С. 37-42.