1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. МОДЕЛІ І МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

МОДЕЛІ І МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Д.Б. Аркатов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлено використання мультиагентних технологій в системі координації руху рухомих засобів. Наведено опис агентного підходу до моделювання руху рухомих засобів. Дано формальне представлення мультиагентної моделі координації руху рухомих засобів, представлена діаграма станів агентів. Описаний алгоритм вирішення задачі координації з використанням мультиагентного підходу. Проведені експерименти для порівняння систем з існуючим диспетчерським управлінням і розробленою інтелектуальною системою координації руху рухомих засобів.


Ключові слова: мультиагентна модель, координація руху, конфліктна ситуація, алгоритм, формальне представлення, діаграма станів

Whoops, looks like something went wrong.