1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Аналіз архітектур реконфігуруємих обчислювальних систем

Аналіз архітектур реконфігуруємих обчислювальних систем

І.М. Колесник, В.О. Куланов
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані особливості побудови, область застосування та основні характеристики сучасних реконфігурованих обчислювальних систем. Визначено критерії для порівняння реконфігурованих систем. Проведено порівняльний аналіз існуючих архітектур реконфігурованих систем та платформ за цими параметрами. Проаналізовано переваги використання програмованих логічних інтегральних схем в якості апаратних блоків реконфігурованих систем. Розглянуто один з перспективних напрямів впровадження РОС, а саме хмарні сервіси.


Ключові слова: реконфігурована обчислювальна система, архітектури реконфігурованих обчислювальних систем, логіка що програмується, ПЛІС, FPGA