1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(134)'2015
  5. Метод визначення ступеня акустичного опіру печінки за її ультразвуковим зображенням для об'єктивізації діагностичних рішень

Метод визначення ступеня акустичного опіру печінки за її ультразвуковим зображенням для об'єктивізації діагностичних рішень

І.Г. Красовська
Анотації на мовах:


Анотация: Наведено методику автоматизації процесу визначення щільності печінки по ультразвуковим зображенням. Визначено показник, що характеризує ступінь акустичного опору досліджуваного органу за допомогою математичного очікування згідно гістограми розподілу інтенсивностей кольору печінки і нирки. Проаналізовано близько ста ультразвукових зображень (сонограм), і отримані порогові значення для нормального, патологічного та граничного станів, які були підтверджені лікарями-експертами і даними лабораторних методів дослідження. Відзначено, що індивідуальні налаштування апаратури для отримання якісного зображення впливають на колірні характеристики. Запропоновано вирішальні правила для автоматизації процесу прийняття діагностичних рішень.


Ключові слова: ультразвукові зображення, акустичний опір, печінка, гістограма