1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(17)'2009
  5. Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем

Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем

В.Д. Карлов, Н.Н. Петрушенко, О.Я. Луковський, Е.В. Лукашук, К.П. Квіткін
УДК 621.396.967.15
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: статті розглянуті теоретичні основи існування тропосферних радіохвилеводів над морем. На основі аналізу відомою в теорії розповсюдження радіохвиль літератури показав, що в практиці радіолокації при вивченні процесів, що відбуваються в тропосферних радіохвилеводах над морем найбільш інформативним є модифікований індекс заломлення. Проілюстрована його залежність від гідрометеорологічних параметрів тропосфери і на основі аналізу модельного його уявлення проведена класифікація тропосферних радіохвилеводів, утворення яких можливо над морем. Приводяться параметри радіохвилеводів, що найбільш часто виникають над морем.


Ключові слова: приповерхневий, підведений радіохвилевод; коефіцієнт і індекс заломлення
Бібліографічний опис для цитування:
Карлов В.Д., Петрушенко Н.Н., Луковський О.Я., Лукашук Е.В., Квіткін К.П. Модельне представлення тропосферних радіохвилеводів над морем. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 1(17). С. 99-101.