1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(17)'2009
  5. Інформаційні системи на основі динамічного хаосу

Інформаційні системи на основі динамічного хаосу

Ю.В. Стасєв, К.С. Васюта, С.В. Женжера
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі сформульовано принципи побудови інформаційних систем на основі динамічного хаосу, проілюстровано переваги таких систем перед існуючими. Проведено аналіз принципів генерування хаотичних процесів та принципу побудови телекомунікаційних систем, що використовують хаотичні процеси для передачі інформації. Показано, що низькочастотні моделі джерел хаосу можуть бути використані як прототипи для побудови високочастотних і надвисокочастотних джерел хаосу. Проілюстровано принцип передачі інформації у широкосмуговій прямохаотичній системі зв’язку.


Ключові слова: інформаційні системи, динамічний хаос
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Стасєв Ю.В., Васюта К.С., Женжера С.В. Інформаційні системи на основі динамічного хаосу. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 1(17). С. 134-138.