1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(17)'2009
  5. Дослідження емпіричних законів розподілу імовірностей імпульсних сигналів шумових діодів

Дослідження емпіричних законів розподілу імовірностей імпульсних сигналів шумових діодів

Г.О. Торба
УДК 681.324.067
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається метод експериментального дослідження параметрів шумових діодів, які використовуються для побудови апаратних генераторів випадкових послідовностей, з метою оцінки емпіричних законів розподілу шумових імпульсів у часових координатах. Наведені результати експериментальних досліджень шумових діодів з „ненормальним” розподілом шумових імпульсів. Приведені рекомендації по вибору режимів роботи шумових діодів за умови формування статистично незалежних випадкових бітових послідовностей.


Ключові слова: шумові діоди, нормальний закон розподілу, статистична незалежність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Торба Г.О. Дослідження емпіричних законів розподілу імовірностей імпульсних сигналів шумових діодів. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 1(17). С. 139-141.