1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань

Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань

М.В. Бархударян, К.К. Кулагін, І.А. Нос, Б.О. Чумак
УДК 621.396.9.001.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонується підхід щодо вирішення проблеми створення системної методології побудови раціональної системи полігонних випробувань (СПВ). Розглянуті критеріальні питання щодо визначеної системи, а також питання субоптимізації підсистем нижчого рівня ієрархії на основі декомпозиції системи вищого рівня. На основі системного підходу визначені основні напрямки рішення задачі вдосконалення СПВ як організаційно-технічної системи.


Ключові слова: система полігонних випробувань, критерій оптимізації, субоптимізація підсистем нижчого рівня, ієрархія, системний підхід, організаційно-технічна система
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бархударян М.В., Кулагін К.К., Нос І.А., Чумак Б.О. Розробка і наукове обґрунтування методологічних принципів побудови раціональної системи полігонних випробувань. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 2(18). С. 52-54.