1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(18)'2009
  5. Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки

Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки

І.О. Романенко, С.В. Алексєєв, І.В. Рубан
УДК 355.233.1.005
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Забезпечення високої готовності військ (сил) Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням вимагає наявності адекватної системи підготовки. Ефективність функціонування системи підготовки в цілому залежить від якості управління процесом набуття (підтримання) необхідного рівня знань, умінь та навичок, яке здійснюється шляхом попереднього планування. В існуючих системах підготовки при плануванні не в повній мірі враховується вплив часового інтервалу між окремими заходами на фактичний рівень знань, умінь та навичок. У статті з метою реалізації якісного управління процесом підготовки розроблено і запропоновано використовувати часткову модель, яка дозволить оцінювати відповідність варіантів плану заданим вимогам.


Ключові слова: система підготовки; планування; об’єкт підготовки; рівень знань, умінь та навичок
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романенко І.О., Алексєєв С.В., Рубан І.В. Часткова модель процесу набуття необхідного рівня знань, умінь та навичок об’єктом підготовки. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 2(18). С. 115-118.