1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Про вплив теплового стану ствола зброї на початкову швидкість кулі

Про вплив теплового стану ствола зброї на початкову швидкість кулі

О.І. Біленко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті досліджено питання про вплив нагрівання стволів зброї на початкову швидкість кулі. Знайдено регресійну залежність між середньою температурою ствола та падінням початкової швидкості кулі на прикладі конкретного зразка зброї. Запропоновано спосіб розрахунку середньої температури ствола при його нагріванні від стрілянини.