1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Моделювання процесу формування зображень в радіометричних кореляційно-екстремальних системах навігації міліметрового діапазону хвиль

Моделювання процесу формування зображень в радіометричних кореляційно-екстремальних системах навігації міліметрового діапазону хвиль

В.І. Антюфеєв, В.М. Биков, О.С. Вільчинський, Є.Д. Прилепський
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано формалізований опис процесу формування зображення на борту літального апарату, який оснащений радіометричною кореляційно - екстремальною системою навігації, з урахуванням характеристик підстилаючої поверхні, каналу розповсюдження радіосигналу і його перетворення в антені і приймальному тракті.