1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Модифікований сигма - фільтр для опрацювання одномірних інформаційних сигналів

Модифікований сигма - фільтр для опрацювання одномірних інформаційних сигналів

С.К. Абрамов, Ю.О. Литвяк, В.В. Лукін, О.Ю. Проскурін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано декілька варіантів модифікованого сигма - фільтра, адаптованого для обробки одномірних інформаційних сигналів, перекручених адаптивним шумом. Ефективність застосування цього фільтра підтверджена результатами чисельного моделювання при обробці текстових і реальних одномірних інформаційних сигналів. Дано рекомендації на вибір параметрів запропонованого модифікованого сігма-фільтра.