1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Ідентифікація температурного поля вапняної печі

Ідентифікація температурного поля вапняної печі

А.К. Гнап, М.І. Коваленко
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено інформаційно - вимірювальну систему температурного поля шахтної випалювальної печі. Вона дозволяє оператору контролювати положення робочої високотемпературної зони шахтної печі і забезпечує одержання вихідних даних для її оптимального регулювання. Система використовує оптико - електронні методи безконтактного виміру температури. Для індикації температурного поля використовують два інформаційних табло на основі світлодіодних матриць.