1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(18)'2002
  5. Розробка алгоритму мінімізації узагальнених логічних функцій із залежними параметрами

Розробка алгоритму мінімізації узагальнених логічних функцій із залежними параметрами

М.Г. Коробков, О.М. Коробкова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто алгоритм мінімізації узагальнених логічних функцій, множина значень яких дорівнює нулю, одиниці та залежним параметрам, оснований на розбитті множини значень на підмножини, що перехрещуються, які містять по два значення зі спільним елементом перетину, рівним нулю.