1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Оцінка результатів стиску відеоданих методом різниці довжин серій з виділенням "сплесків"

Оцінка результатів стиску відеоданих методом різниці довжин серій з виділенням "сплесків"

Д.Є. Петрукович
Анотації на мовах:


Анотация: У статті представлена порівняльна оцінка результатів стиску відеоданих запропонованим методом щодо методу довжин серій і методу з умовним заміщенням.