1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Графо – аналітичний метод перебування мінімальних диз'юнктивних нормальних форм узагальнених логічних функцій

Графо – аналітичний метод перебування мінімальних диз'юнктивних нормальних форм узагальнених логічних функцій

В.Г. Рубанов, Є.М. Коробкова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто алгоритм перебування мінімальних диз'юнктивних нормальних форм узагальнених логічних функцій із залежними параметрами, заснований на виділенні правильних конфігурацій масиву одиниць, нулів і параметрів, що визначають функції, представлені в картах Карно.