1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(19)'2002
  5. Метод експертного криптоаналізу системи Рао - Нама

Метод експертного криптоаналізу системи Рао - Нама

А.Д. Буханцов, С.В. Малахов, Є.В. Брежнєв
Анотації на мовах:


Анотация: На основі запропонованого методу криптоаналізу виводиться показник працевитрат, що дозволяє висунути вимоги до криптосистеми для забезпечення її стійкості.