1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Принципи побудови інтелектуальної системи сертифікації програмного забезпечення

Принципи побудови інтелектуальної системи сертифікації програмного забезпечення

В.С. Харченко, І.В. Шостак, Ю.С. Манжос
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються проблеми створення інтегрованого середовища підтримки сертифікації і формування нормативного профілю як підмножини стандартів, структура бази знань для зберігання фреймів правил та головні принципи роботи експертної системи.