1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Особливості екранування електромагнітних полів екранами з отворами

Особливості екранування електромагнітних полів екранами з отворами

В.Д. Сахацький, С.В. Хуторненко, В.М. Савченко
Анотації на мовах:


Анотация: Експериментально досліджені екрануючі властивості екранів з електропровідних композиційних матеріалів з отворами, розміри яких співпадають з довжиною хвилі. Визначені умови, при яких екрануючий матеріал повністю втрачає свої екрануючі власти-вості або має мінімальний коефіцієнт екранування.