1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(20)'2002
  5. Визначення та контроль рівня безвідмовності складної технічної системи

Визначення та контроль рівня безвідмовності складної технічної системи

Б.О. Демідов, О.В. Іванченко, Д.А. Півнев
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто особливості експлуатації складних технічних систем з випадковою тривалістю інтервалів очікування та використання за призначенням. Вирішено завдання визначення та контролю рівня безвідмовності складної технічної системи з урахуванням її фактичного технічного стану і динаміки змінення безвідмовності в умовах параметричної апріорної невизначеності інформації про безвідмовність виробу.