1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(19)'2009
  5. Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ

Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ

В.О. Нерубацький, В.Г. Малюга, А.В. Власов
УДК 355.233
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються питання, пов'язані з розробкою науково-методичного апарату оцінки бойових можливостей міжвидових угруповань військ для рішення різнопланових бойових завдань у сучасних військових ко нфліктах. Сформулювано вимоги до показників бойових можливостей міжвидових угруповань військ і методів (методик) оцінки таких показників. Показано, що можливості спрощення методик оцінки бойових можливостей міжвидових угруповань військ до сукупності графоаналітичних моделей, як це було раніше, п отребують окремих досліджень і, скоріш за все, будуть мати дуже обмежену область викори стання.


Ключові слова: бойові можливості, військові конфлікти, міжвидові угрупування військ
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Нерубацький В.О., Малюга В.Г., Власов А.В. Оцінка бойових можливостей міжвидових угруповань військ. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 3(19). С. 55-57.