1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Ігрова модель встановлення трансфертних цін внутрішньосистемних передавань ресурсів в кредитно-фінансовій структурі

Ігрова модель встановлення трансфертних цін внутрішньосистемних передавань ресурсів в кредитно-фінансовій структурі

О.І. Лисенко, І.А. Сорокіна
Анотації на мовах:


Анотация: Моделюється механізм трансфертного ціноутворення внутрішньосистемних передавань ресурсів в розподіленій кредитно-фінансовій структурі на основі оцінювання потенційної рентабельності активно-пасивних операцій, обсяги яких корелюються з величиною виробничих витрат. Задача моделюється безкоаліційною грою рівноправних осіб з забороненими ситуаціями, рішення якої, виходячи з принципу здійснення мети, відповідає критерію рівноваги Неша (Nash).