1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Дисперсійні властивості покриття і самофокусування хвильових пучків у неоднорідній плазмі

Дисперсійні властивості покриття і самофокусування хвильових пучків у неоднорідній плазмі

О.М. Сотніков, В.Є. Новіков, Г.Ф. Коняхін, С.І. Клевець
Анотації на мовах:


Анотация: Показано можливість якісної зміни дисперсійних властивостей напівпровідникового покриття в умовах використання двошарових покрить напівпровідник – -радіоактивний шар. Проаналізовано виникнення лінійного закону дисперсії в такому нерівноваговому напівпровідниковому покритті.