1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Моделювання впливу пожару на навколишнє середовище

Моделювання впливу пожару на навколишнє середовище

І.А. Чуб, Є.В. Морщ, В.Є. Пустоваров
Анотації на мовах:


Анотация: Виділені та проаналізовані екологічно небезпечні фактори пожару, що визначають собою характер і масштаби негативної дії пожару на навколишнє середовище, досліджені особливості пожару як джерела забруднення навколишнього середовища, намічені шляхи побудування математичної моделі впливу пожару на навколишнє середовище.