1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(21)'2002
  5. The structure of tracking algorithm with adaptive recirculator of error for increate of stability of tracking of maneuvering targets on redial speed

The structure of tracking algorithm with adaptive recirculator of error for increate of stability of tracking of maneuvering targets on redial speed

A.A. Kovalchuk
Annotations languages:


Description: Radio tracking system on radial speed with adaptive configuration for increase of stability of tracking of maneuvering objects are described.


Reference:
 Kovalchuk, A.A. (2002), “Struktura alhorytma soprovozhdenyia s adaptyvnыm retsyrkuliatorom syhnala oshybky dlia povыshenyia ustoichyvosty soprovozhdenyia manevryruiushchykh tselei po radyalnoi skorosty”, Information Processing Systems, Vol. 5(21), pp. 218-223.