1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(21)'2002
  5. Вплив радіуса кореляції атмосферних неоднорідностей на виявляючу здатність оптико-електронних станцій телевізійного типу при спостереженні космічних об'єктів

Вплив радіуса кореляції атмосферних неоднорідностей на виявляючу здатність оптико-електронних станцій телевізійного типу при спостереженні космічних об'єктів

О.І. Стрєлков, О.П. Литюга
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто оцінку впливу мультиплікативних перешкод на виявляючу здатність оптико-електронних станцій. Запропоновано метод післядетекторної обробки сигналу, що дозволяє одержати виграш у відношенні сигнал/шум на виході оптико-електронних станцій при спостереженні космічних об'єктів у сутінкових і денних умовах.