1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(22)'2002
  5. Застосування методів теорії управління до аналізу виробничих систем

Застосування методів теорії управління до аналізу виробничих систем

Ю.О. Романенков
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто методи аналізу та синтезу динамічних систем, що дозволяють використовувати математичний апарат теорії управління у системах підтримки прийняття рішень. Запропоновано аналітичні методи синтезу операторів прийняття рішень.