1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Метод виявлення сигналу на основі вейвлет-перетворення

Метод виявлення сигналу на основі вейвлет-перетворення

Цей Кай, А.Б. Со-рокін, О.Ю. Стрюк
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянуто можливість застосування вейвлет-перетворення для виявлення сигналу під час синхронізації систем зв’язку з розширеним спектром частот. Запропонована структурна схема пристрою синхронізації.