1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(24)'2003
  5. Аналіз впливу зосереджених за спектром завад на основні функціональні елементи радіометра

Аналіз впливу зосереджених за спектром завад на основні функціональні елементи радіометра

В.В. Пустоваров
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовано проходження вузькосмугової завади через основні функціональні елементи схеми радіометра і на цій основі отримані аналітичні вирази для відношення сигнал/шум в присутності завади на виходах окремих каскадів радіометра