1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(26)'2003
  5. Синтез алгоритмів розпізнавання груп радіовипромінювань з навчанням на основі непараметричного оцінювання усереднених функцій правдоподібності методом нормальних внесків

Синтез алгоритмів розпізнавання груп радіовипромінювань з навчанням на основі непараметричного оцінювання усереднених функцій правдоподібності методом нормальних внесків

Г.В. Пєвцов, В.А. Лупандін, Д.І. Уманець
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено метод синтезу непараметричних алгоритмів розпізнавання груп радіовипромінювань з навчанням на основі згладжування емпіричних усереднених функцій правдоподібності нормальними внесками. Метод є розвитком запропонованих раніше підходів до синтезу алгоритмів розпізнавання образів, заданих складними еталонними описами у вигляді сукупностей еталонних значень і (або) інтервалів еталонних значень ознак (параметрів) радіовипромінювань.