1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(27)'2003
  5. Синтез непараметричних алгоритмів розпізнавання образів, заданих складними еталонними описами, на основі апроксимації статистичних усереднених функцій правдоподібності полігонами Смирнова

Синтез непараметричних алгоритмів розпізнавання образів, заданих складними еталонними описами, на основі апроксимації статистичних усереднених функцій правдоподібності полігонами Смирнова

Г.В. Пєвцов, В.Л. Русских, В.А. Лупандін
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено метод синтезу непараметричних алгоритмів розпізнавання образів, заданих складними еталонними описами у вигляді сукупностей еталонних інтервалів і (або) дискретних значень ознак. Навчання алгоритму засноване на одержанні полігональних оцінок статистичних усереднених функцій правдоподібності за Смирновим


Whoops, looks like something went wrong.