1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(28)'2003
  5. Елементи методології і систем динамічного рейтингування в управлінні персо-налом

Елементи методології і систем динамічного рейтингування в управлінні персо-налом

Л.Д. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: Сформульовані рекомендації по інтегруванню засобів рейтингування в єдину систему динамічного моніторингу і управління персоналом.