1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(20)'2009
  5. Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда

Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда

Ю.Г. Степаненко, С.І. Приходько, В.П. Лисечко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті вирішується задача визначення періодів проходження коротких відеоімпульсів в послідовностях відеоімпульсів з покращеними взаємокореляційними властивостями з використанням прямокутної функції, функції Хевісайда та їх властивостей. Використання запропонованого методу формування послідовностей дозволяє мінімізувати взаємодію між сигналами в часовій області, і, як наслідок, істотно зменшити рівень внутрішньосистемних завад. Запропонований математичний апарат дозволяє спростити формування ансамблів послідовностей із коротких відеоімпульсів з покращеними взаємокореляційними властивостями.


Ключові слова: відеоімпульс, прямокутна функція, функція Хевісайда, внутрішньосистемна завада
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Степаненко Ю.Г., Приходько С.І., Лисечко В.П. Метод визначення періоду проходження коротких відеоімпульсів в кодових послідовностях на основі апроксимації функції Хевісайда. Системи озброєння і військова техніка. 2009. № 4(20). С. 170-173.