1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(45)'2015
  5. Огляд застосувань вейвлет-перетворення в задачах інтелектуального аналізу даних

Огляд застосувань вейвлет-перетворення в задачах інтелектуального аналізу даних

Т.В. Юр
Анотації на мовах:


Анотация: Останнім часом все більш широке застосування знаходить математичний апарат вейвлет-аналізу в різних сферах науки і при вирішенні практичних завдань. Дана робота присвячена огляду застосувань вейвлетів в методах інтелектуального аналізу даних, тобто в методах виявлення в даних нових знань. Для структурування огляду весь процес вилучення нових знань розбитий на послідовність етапів, для кожного з яких показані можливості вейвлетів в даній області. Показані потенційні напрямки подальшого дослідження і застосування вейвлетів.


Ключові слова: вейвлет, аналіз даних, вилучення знань, часовий ряд