1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Нейромережева модель оцінювання своєчасності та безпомилковості прийняття рішень авіадиспетчером в процесі тренажерної підготовки

Нейромережева модель оцінювання своєчасності та безпомилковості прийняття рішень авіадиспетчером в процесі тренажерної підготовки

Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда, А.В. Землянський
Системи обробки інформації. — 2016. — № 1(138). С. 58-65.
УДК 656.7.086
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Визначено кількісні показники рівня складності конфліктної ситуації при розвитку потенційно конфліктної ситуації за допомогою апарату нечіткої логіки. Розроблено нейромережеву модель оцінювання своєчасності та безпомилковості прийняття рішень спеціалістом з обслуговування повітряного руху в процесі тренажерної підготовки та встановлено її параметри. За допомогою моделюючого комплексу Fusion отримано візуалізацію результатів виконання навчальної вправи авіадиспетчером за встановленими критеріями.


Ключові слова: авіадиспетчер, передтренажерне навчання, потенційно конфліктна ситуація, етапи розвитку, нечеткие множества, нейронна мережа, моделюючий комплекс
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шмельова Т.Ф., Сікірда Ю.В., Землянський А.В. Нейромережева модель оцінювання своєчасності та безпомилковості прийняття рішень авіадиспетчером в процесі тренажерної підготовки. Системи обробки інформації. 2016. № 1(138). С. 58-65.