1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Нечіткі Е-мережі в задачах моделювання дискретних систем

Нечіткі Е-мережі в задачах моделювання дискретних систем

Є.І. Кучеренко, М.В. Ходак
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано модель процесів заснована на нечітких E- мережах. У ході роботи були розглянуті складові моделі, а саме функціональні приналежності. Детально розглянуто механізм моделювання на нечітких E-мережах. Інтерпретація окремих фрагментів мережі дозволяє визначити правила виконання переходів на нечітких E-мережах. Розширений метод побудови дерева досяжності E-мереж. Запропоновано правила формалізації матричного відображення моделі. Це дає принципову можливість мінімізації обчислювальних витрат. Визначено подальша перспектива моделювання систем на основі нечітких E-мереж.


Ключові слова: перехід, позиція, дерево досяжності , фрагмент, маркування