1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Побудова структури лінійного простору для предикатної моделі метрики

Побудова структури лінійного простору для предикатної моделі метрики

Л.В. Шабанова-Кушнаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено абстрактне визначення предиката, що метрізує. Це дозволило ввести на множині N структуру лінійного простору над полем дійсних чисел, погоджену з операціями внутрішнього і зовнішнього рівноподілення точок. Сукупність властивостей введеного предиката, що метрізує, утворюють повну систему умов, які забезпечують існування метрізуючого предиката.


Ключові слова: метрізуючий предикат, метрика, предикатна модель, компараторна ідентифікація