1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Метод IMECA для оцінювання кібербезпеки: приклад для інформаційно-управляючої системи розумного будинку

Метод IMECA для оцінювання кібербезпеки: приклад для інформаційно-управляючої системи розумного будинку

Аль-Судані Мустафа Кахтан Абдулмунем, Aхмед Валід Аль-Хафаджі, В.С. Харченко
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізується комунікаційна система як частина ІУС розумного будинку (РБ) з високою інтенсивністю відмов. Досліджуються питання оцінювання кібербезпеки й готовності ІУС РБ на етапах життєвого циклу з використанням методів IMECA, FMECA, а також марківських моделей. IMECA застосовується щоб проаналізувати вплив будь-яких вторгнень у систему, її різні компоненти подібно тому, як FMECA показує вплив відмов апаратних засобів. Марківські моделі використовуються для отримання аналітичних оцінок готовності ІУС РБ з урахуванням можливості відновлення і різних видів відмов.


Ключові слова: FMECA, IMECA, ІУС розумного будинку, матриця критичності, марковські моделі