1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(138)'2016
  5. Методика моделювання проблем аудиту первинного обліку в інформаційних технологіях автоматизованої обробки інформації та управління

Методика моделювання проблем аудиту первинного обліку в інформаційних технологіях автоматизованої обробки інформації та управління

Т.В. Нескородєва
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику множинноформального моделювання проблем аудиту первинного обліку відповідно до аналогічної методики для аналітичного обліку, як складову частину методологічних основ створення та застосування інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації та управління в аудиті. Виділено проблеми аудиту, що вимагають автоматизованої обробки інформації. Встановлено взаємозв'язки між аналізованими множинами аналітичного та первинного обліку. Визначено послідовність відображень множин даних щодо можливих напрямків аналізу. Формалізовані проблеми аудиту первинного обліку. Методика проілюстрована на прикладі перевірці матеріальних витрат операційної діяльності.


Ключові слова: множинно-формальне моделювання, інформаційні технології автоматизованої обробки інформації, проблеми аудиту, первинний облік, операційна діяльність, методика